INNKALLING TIL ÅRSMØTE ÅSANE CYKLE KLUBB 2013

ack   Tid :  Torsdag 7/2 kl 20:00-22:00 Sted :
Helan – Åsane Kulturkontor – Åsane Storsenter. Forslag som ønskes behandles på årsmøtet sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet Foreløpig saksliste:  1. ÅCK - ny lov ihht NIFs lovnorm - NB Justert 17.01.13 ihht tilbakemelding fra Hordaland Idrettskrets. Etter årsmøtet vil vi ha et medlemsmøte.
Agenda kommer:   Erik Leivestad Leder åck
Inn As
Knut Knutsen
Bergen Nord Tannhelsesenter
logo 2400x1340